'İş ve Meslek danışmanlığı kariyer meslektir' açık mektup ve teşekkür

'İş ve Meslek danışmanlığı kariyer meslektir' açık mektup ve teşekkür
'İş ve Meslek danışmanlığı kariyer meslektir' açık mektup ve teşekkür

'İş ve Meslek danışmanlığı kariyer meslektir' açık mektup ve teşekkür

 

SAYIN CUMHURBAŞKANIM; SAYIN BAKANIM, SAYIN GENEL MÜDÜRÜM

Türkiye'de çalışma hayatında işsizlik sorununun çözümü ve istihdamın artırılması noktasında yeni atılım ve ivme kazandıracak dinamik ve genç projelerden birisi olan İş ve Meslek Danışmanlığı projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2012 yılında hayata geçirildi.

Proje kapsamında çeşitli kriterlere göre atamaları gerçekleştirilen 4.000 İş ve Meslek Danışmanı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başladı.

Öncü veriler ve gelinen süreçte görüldü ki 10 yıllık bir sürede İş ve Meslek Danışmanları yaptıkları başarılı çalışmalar ile işveren ve işçi arasında köprü olmuş, çalışma hayatına dair teşviklerin de etkisi ile istihdamın artırılması noktasında sahada, her yerde devletin imkanlarını millet ile buluşturmuştur.

2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Kadro Kanunu ile göreve sözleşmeli personel olarak başlayıp kadroya geçiş seçeneği hakkını kullanan İş ve Meslek Danışmanlarının maaş ve özlük hakları %32 oranında azalmıştır.

TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyon metninin çerçeve 56. Maddesinde İş ve Meslek Danışmanlığı mesleği ile Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcısı, Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve Sağlık Denetçi Yardımcısı kariyer meslekleri aynı kapsamda değerlendirilmiştir.

Ancak İş ve Meslek Danışmanlığı dışında madde kapsamında yer alan tüm meslekler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesi A Bendi 11. Kısmında kendisine yer bulurken, kapsamdan İş ve Meslek Danışmanlığı çıkarılmış ve özlük hakları itibarıyla lisans mezunu yeni işe başlayan memura eşdeğer statüde değerlendirilmiştir.
Türkiye İş Kurumu Bünyesinde 3700 kadrolu, 1100 sözleşmeli olmak üzere toplam 4800 İş ve Meslek Danışmanı (İMD) istihdam edilmektedir. Bütün söylemlerde ve ifadelerde uzman olarak adından bahsedilen, katma değeri yüksek olan meslek grubumuza yönelik düzenlemelerde eksiklikler söz konusudur.

İş ve Meslek Danışmanları; işveren ziyaretleri, okul ziyaretleri, meslek analizleri, iş arayan danışmanlığı, işgücü piyasası analiz çalışmaları, engelli iş koçluğu, meslek seçimi ve danışmanlığı, dezavantajlı gruplara yönelik iş kulübü liderliği, üniversiteler bünyesinde kariyer danışmanlığı gibi kamunun insan kaynağı politikasının geliştirilmesine yönelik saha çalışmaları yürütmektedirler.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Seviye 6 olarak sınıflandırılan İş ve Meslek Danışmanlığı ayrıca Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması ISCO 08'de de personel ve kariyer ile ilgili profesyonel bir meslek olarak tanımlanmıştır. İş ve Meslek Danışmanı unvanına sahip olmanın ön şartlarından biri de beş aşamadan oluşan sınavlarda (sözlü, yazılı, sunum ve görüşme uygulamaları) başarılı olmaktır.

Bundan dolayı İş ve Meslek Danışmanlarının görev tanımları ile eşdeğer olarak kurgulanmış ancak ataması yapılmayan Türkiye İş Kurumu taşra teşkilatına ait İl İstihdam Uzmanlığı kadrosuna ihtiyaç bulunmadığından bu kadroların İş ve Meslek Danışmanlığı kadroları ile değiştirilerek kurum taşra teşkilat yapısının güçlendirilmesinin yanı sıra işsizlikle mücadelede çalışan motivasyonunun artırılması önem arz etmektedir. Ayrıca bu değişimin ekonomik olarak genel bütçeye ise bir yükü bulunmamaktadır.

İş ve Meslek Danışmanlığı mesleğinin kendisiyle aynı kapsamda değerlendirilen diğer meslekler gibi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesi A Bendi 11. Kısmında tanımlanan ve aynı kanunun 152. Maddesinde yer alan Özel Hizmet Tazminatından Yararlanan Meslekler Grubu içinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

İş ve Meslek Danışmanlığı kariyer meslektir ve Türkiye İş Kurumu bünyesinde hali hazırda görev yapan İş ve Meslek Danışmanlarının hak ettiği uzmanlık unvanını, Türkiye Yüzyılı atılımları içerisinde siz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın olurları, Sayın Genel Müdürümüzün destekleri ile elde edeceğine olan inancımız da tamdır.

Saygılarımızla.

İş ve Meslek Danışmanları Derneği